تفاوت کتاب و رمان در چیست؟

کتاب به حساب منتشر شده حاوی اطلاعات خاص مربوط به موضوع ، چاپ شده بر روی مجموعه ای از صفحات که بین شومیز کنار هم قرار گرفته اند ، اشاره دارد.

برعکس ، یک رمان یک اثر تخیلی است که به خوبی نوشته شده است و به منظور جذابیت و سرگرمی خوانندگان با یک داستان نوشته شده است.

--

--

هدف اصلی یک رمان چیست؟

هدف اصلی یک رمان یک رمان زندگی شخصی نویسنده و خاطره انگیزترین تجربیات او را توصیف می کند.

رمان یک نوشته غیر داستانی است که حاوی داده ها و حقایق است. رمان یک روایت داستانی است که درک عمیق تری از طبیعت انسان ارائه می دهد.

--

--